Verwijzers

Informele psychosociale ondersteuning kan een mooie aanvulling vormen op de formele medische zorg. Graag nodigen wij verwijzers en zorgprofessionals uit om met Viore samen te werken en daarmee kankerpatiënten en hun naasten optimaal te ondersteunen bij de impact van kanker.

Viore biedt kwalitatief, hoogwaardige psychosociale ondersteuning als waardevolle en complementaire aanvulling op de formele medische zorg. Kankerpatiënten en hun naasten kunnen zonder afspraak en zonder verwijzing bij Viore terecht voor informatie, lotgenotencontact, een luisterend oor en uiteenlopende activiteiten.

Tijd en persoonlijke aandacht

Onze goed opgeleide vrijwilligers ondersteunen kankerpatiënten en hun naasten bij het vinden van hun eigen weg om te leren omgaan met de impact van kanker. Hierbij staan persoonlijke aandacht en ruimte voor ieders unieke persoonlijkheid en situatie centraal. Wij bieden een veilige, warme plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en verhalen en ervaringen kunnen delen. Of activiteiten kunnen ontplooien die energie en kracht geven.

Kwalitatief en hoogwaardig

Viore is lid van brancheorganisatie IPSO en voldoet aan de kwaliteitscriteria. Ook is Viore lid van het  oncologienetwerk het Gooi en het netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek.

Om de kwaliteit te borgen volgen al onze gastvrouwen en -heren de basistraining van IPSO en hebben al onze vrijwilligers de training Positieve Gezondheid gevolgd. Ter bevordering van de deskundigheid van onze vrijwilligers worden op frequente basis verdiepingsdagen en intervisie momenten georganiseerd. Wij werken volgens een gedragscode en alle vrijwilligers hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Viore in de oncologische zorgketen

Viore werkt samen met Tergooi MC, andere ziekenhuizen in de regio, huisartsen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, paramedici, psycho-oncologische centra, palliatieve zorgverleners (hospices), Questio (centrum voor levensvragen), gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenverenigingen.

Met ruim 70 vrijwilligers en een team van professionals is Viore een gevestigde naam in de regio Gooi en Vechtstreek.

Positieve Gezondheid is ons uitgangspunt

Viore legt de focus op veerkracht, zingeving en dat wat het leven betekenisvol maakt en niet zo zeer op de ziekte en/of belemmeringen. Onze insteek is onze bezoekers weer in hun kracht te laten staan en zoveel als mogelijk eigen regie te laten voeren. Zo biedt Viore een waardevolle en complementaire aanvulling op de formele medische zorg voor meer kwaliteit van leven.

Positieve Gezondheid is ons uitgangspunt

Viore legt de focus op veerkracht, zingeving en dat wat het leven betekenisvol maakt en niet zo zeer op de ziekte en/of belemmeringen. Onze insteek is onze bezoekers weer in hun kracht te laten staan en zoveel als mogelijk eigen regie te laten voeren. Zo biedt Viore een waardevolle en complementaire aanvulling op de formele medische zorg voor meer kwaliteit van leven.

Zonder afspraak, zonder verwijzing

Voor een bezoek aan Viore is geen verwijsbrief nodig, ook hoeft er geen afspraak gemaakt te worden. Kankerpatiënten en hun naasten zijn iedere werkdag van 10.00 – 16.00 uur van harte welkom om bij Viore binnen te lopen. Viore is gevestigd in Hilversum en ontvangt bezoekers uit de regio Gooi en Vechtstreek. 

Sociale kaart

Binnen Viore zijn een aantal vrijwilligers actief als gids. Zij hebben een relevante professionele achtergrond en zijn goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio Gooi en Vechtstreek. Wanneer aanvullende, gespecialiseerde of intensievere begeleiding wenselijk is, kunnen zij bezoekers wijzen op passende mogelijkheden buiten Viore.

Viore, kwalitatief hoogwaardige psychosociale ondersteuning voor de meest complete zorg!

Voorlichting

Op verzoek kunnen wij rondleidingen, voorlichtingsbijeenkomsten of bijvoorbeeld voorlichting aan oncologieverpleegkundigen, (huis)artsen en andere zorgverleners verzorgen. Of kan er gebruik gemaakt worden van ruimtes bij Viore voor bijvoorbeeld (verdiepings)trainingen voor zorgprofessionals in de oncologische zorgketen.

Vragen?

Ik kom graag met u in contact

Ramon Ciurans Directeur ramonciurans@viore.org

Informatie voor patiënten

Wij nodigen verwijzers en zorgprofessionals van harte uit patiënten en hun naasten te informeren over de waardevolle aanvulling van Viore op de medische zorg. U kunt hiervoor onderstaand informatiemateriaal downloaden.

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Wil je eens in de maand onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je gegevens in!

Aanmelden nieuwsbrief

Help mee!

Doneer en help Viore om het verschil te maken voor iedereen die leeft met kanker. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde!

Doneer direct!