Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van viore.org. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Viore is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Viore.

Viore streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Viore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.