Privacyverklaring

Het bestuur van Stichting Viore, gevestigd te Hilversum vindt het belangrijk voor alle bezoekers, beroepskrachten, vrijwilligers, programma-aanbieders, donateurs en externe partijen vast te leggen hoe we op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan. Hiermee wil Viore voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en andere regelingen stellen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy

Download hieronder het privacy reglement en de verschillende bijlagen. Het Register van verwerkingsactiviteiten is per mail op te vragen en ook in te zien bij Viore.