Over Viore

Viore is een gastvrij centrum voor iedereen die leeft met kanker. Bezoekers zijn iedere werkdag zonder afspraak en zonder verwijzing van harte welkom voor psychosociale ondersteuning om te leren omgaan met kanker en de gevolgen daarvan. Bij Viore gaan we uit van Positieve Gezondheid en leggen we de focus op wat er wél is of kan.

Mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden kunnen bij ons binnenlopen voor informatie, lotgenotencontact, een luisterend oor en activiteiten. Wij bieden een veilige, warme plek waar mensen die leven met en na kanker elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en verhalen en ervaringen kunnen delen. Of activiteiten kunnen ontplooien die energie en kracht geven.

Viore is gevestigd in Hilversum en ontvangt bezoekers uit de regio Gooi en Vechtstreek. 

Onze visie

Iedereen die leeft met kanker heeft dicht bij huis toegang tot psychosociale ondersteuning als aanvulling op de medische zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat die ondersteuning een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van leven met én na de ziekte en het (her)vinden van de innerlijke veerkracht.

Onze missie

Viore biedt hoogwaardige, veelzijdige, psychosociale ondersteuning voor iedereen in de regio die leeft met kanker, als patiënt, naaste of nabestaande. Met als doel de kwaliteit van leven te vergroten.

De Stichting

Stichting Viore is een maatschappelijk gedreven organisatie zonder winstoogmerk. Viore is opgericht in 2012. In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor een uitgebreid, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor de psychosociale ondersteuning van iedereen die leeft met kanker in de regio Gooi en Vechtstreek.

Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. De Stichting kent geen structurele, toekomstbestendige financiering en is afhankelijk van donaties en bijdragen van fondsen, gemeenten, particulieren, nalatenschappen en van bedrijven.

Viore heeft een ANBI-status en is lid van brancheorganisatie IPSO, oncologienetwerk het Gooi en het netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek. Viore voldoet aan de kwaliteitscriteria van brancheorganisatie IPSO.

Viore werkt samen met Tergooi MC, andere omliggende ziekenhuizen, huisartsen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, paramedici, psycho-oncologische centra, hospices, Questio (centrum voor levensvragen), gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenverenigingen.

De naam Viore

‘Viore’ is een vrolijke  (klinkt als LA VIE, naar het  Franse: Het leven) verbastering van Da Fiore (1135 – 1202). Deze Italiaanse theoloog is vooral bekend geworden door zijn visie op de geestelijke ontwikkeling van de mens. Hij stelde dat alle levensbeschouwelijke ontwikkelingen in drie fasen verlopen: het tijdperk van de materiële mens, de geestelijke mens en de spirituele mens. Da Fiore gebruikte de metafoor van de boom om zijn idee te presenteren. wortels, stam en kruin.  (Het begint bij stevig staan en uiteindelijk je takken tot de hemel uitspreiden).

Gegevens Stichting Viore

KvK: 32169013
IBAN: NL61RABO0159652421
ANBI status:

Onze maatschappelijke waarde

Voor bezoekers

 • (Her)vinden van veerkracht
 • Toename van persoonlijk welzijn
 • Meer kwaliteit van leven
 • Betere arbeidsparticipatie
 • Snellere maatschappelijke participatie
 • Vermindering van eenzaamheid

Voor de maatschappij

 • Aandacht voor zorg én welzijn (Positieve Gezondheid)
 • Snelle maatschappelijke participatie
 • Betere arbeidsparticipatie
 • Snellere doorverwijzing door gerichte informatie
 • Ondersteuning/ontlasting mantelzorgers
 • Vermindering van eenzaamheid

Voor de formele zorg

 • Aandacht voor zorg én welzijn (Positieve Gezondheid)
 • Vermindering druk op zorg
 • Aanbod van de meest complete zorg

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Wil je eens in de maand onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je gegevens in!

Aanmelden nieuwsbrief

Help mee!

Doneer en help Viore om het verschil te maken voor iedereen die leeft met kanker. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde!

Doneer direct!